Propozycje pracy z dziećmi 8 – 12 czerwiec 2020 r.

08.06.2020. Poniedziałek
 • Zapoznanie z piosenką „Abecadło z nieba spadło” z repertuaru Arki Noego.
 • Nauka tekstu piosenki.
 • Utrwalanie liter alfabetu Aa ą Bb Cc Ćć Dd
 • Wyszukiwanie słów zaczynających się na dane głoski – pamiętajmy, że głoska ą występuje w środku i na końcu ale nigdy na początku.
 • Zabawy ruchowe przy muzyce.

1.

Abecadło z Nieba spadło

abecadło z Nieba spadło
A-jak Abraham
B-jak Bóg
C-jak cuda
i d-jak duch
E-jak Ewangelia
F-to Fiat
G-jak grzech
i historia na H

Ref.:
abecadło z Nieba spadło
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata

2.
Abecadło z Nieba spadło
abecadło z Nieba spadło
I-to idziemy
J-jak Jezus
K-jak Król
i L-jak lew
Ł- łaska
M-mama
N-jak Niebo
i opoka na O

Ref.:
Abecadło z Nieba spadło
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata
i słowa dwa:mama, tata, mama, tata.

3.
Abecadło z Nieba spadło
abecadło z Nieba spadło
P-jak Piotr
R-jak radość
S-jak słowo
i T-jak tata
U-jak uśmiech
W-jak wiara
XYZ- kończy alfabet

Ref.:
abecadło z Nieba spadło
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata.
Abecadło z Nieba spadło
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata

 

09.06.2020. Wtorek
 • Utrwalanie liter Ee ę Ff Gg Hh Ii
 • Wyszukiwanie słów zaczynających się na dane głoski – pamiętajmy, że głoska ę występuje w środku i na końcu ale nigdy na początku.
 • Śpiewanie piosenki „Abecadło…”
 • Zabawy i gry ruchowe.

 

10.06.2020. Środa
 • Utrwalanie liter Jj Kk Ll Łł Mm Nn
 • Wyszukiwanie słów zaczynających się na dane głoski
 • Nauka wiersza J. Tuwima „Abecadło z pieca spadło”
 • Jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze… Julian Tuwim „Abecadło”

  Abecadło z pieca spadło, O ziemię się hukło,

  Rozsypało się po kątach, Strasznie się potłukło:

  I — zgubiło kropeczkę, H — złamało kładeczkę,

  B — zbiło sobie brzuszki, A — zwichnęło nóżki,

  O — jak balon pękło, aż się P przelękło.

  T — daszek zgubiło, L — do U wskoczyło,

  S — się wyprostowało, R — prawą nogę złamało,

  W — stanęło do góry dnem i udaje, że jest M.

 

11.06.2020. Czwartek
 • Utrwalanie liter Ńń Oo Óó Pp Qq Rr – i na głoskę Ń nic się chyba nie zaczyna.
 • Wyszukiwanie słów zaczynających się na dane głoski
 • Utrwalanie wiersza „Abecadło…”
 • Ćwiczenia ruchowe ogólnorozwojowe.

 

12.06.2020. Piątek
 • Utrwalanie liter Ss Śś Tt Uu Vv Ww
 • Wyszukiwanie słów zaczynających się na dane głoski.
 • Pozostałe literki poczekają do przyszłego tygodnia (może im nie będzie smutno).
 • Tor przeszkód na podwórku.