INFORMACJA

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż wystąpiły duże braki kadrowe w przedszkolu – wzrosła liczba nauczycieli i pracowników obsługi przebywających na zwolnieniach lekarskich. Dodatkowo dwie nauczycielki oczekują na wykonanie testu w kierunku COVID.

Dlatego z uwagi na powyższe okoliczności zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą, aby na najbliższy tydzień przyprowadzać tylko te dzieci, którym rodzice/opiekunowie nie mogą zapewnić opieki.

Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie! Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszym funkcjonowaniu placówki, jak również o możliwości wdrożenia procedur.

Miejmy nadzieję, że razem przetrwamy ten trudny, niepewny czas.