Informacja

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, wprowadzeniem obostrzeń na terenie całej Polski i znaczącym wzrostem zakażeń, informujemy, iż wprowadziliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Od poniedziałku (22.03) rodzice/opiekunowie nie będą mogli wchodzić do budynku przedszkola. Dzieci będą odbierane od rodziców przez wyznaczonych pracowników przy drzwiach wejściowych (dokonany zostanie pomiar temperatury). Odbiór dzieci po południu też będzie odbywał się w podobny sposób. Jeżeli dzieci mogą mieć zapewnioną opiekę, to dla bezpieczeństwa prosimy o pozostawienie ich w domu.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Ponadto informujemy, iż mogą zdarzyć się zamiany wśród nauczycieli prowadzących. Jest to związane z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich z powodu choroby, jak również na tzw. opiece z powodu nauki zdalnej klas 1- 3.

Mając na uwadze wspólne zdrowie prosimy o uwzględnienie wszystkich aspektów dotyczących obostrzeń.

Dyrekcja i pracownicy przedszkola.