INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Drodzy Rodzice,

w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego nasze przedszkole stosuje się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci zamierzamy podejmować działania adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

W działaniach wykorzystujemy rekomendacje dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych opracowane przez MEN. W nawiązaniu do tych rekomendacji nauczyciele rozmawiają z dziećmi m.in. na temat: przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Ustaliliśmy również z dziećmi w grupach nowy sposób witania/pożegnania się: machanie rączką z użyciem zwrotów grzecznościowych.

Dlatego w zaistniałej sytuacji prosimy Państwa o wyrozumiałość oraz nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.

Polecamy Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus oraz strony:

Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie: http://garwolin.psse.waw.pl/