INFORMACJA

 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA wraz z PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA oraz OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA,  można pobrać po kliknięciu w Informacje w załącznikach lub zakładce Dokumenty do pobrania.

Załączniki: