INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PROCEDURY /2020/2021/

Drodzy Rodzice!
Prosimy o zapoznanie się z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA wraz z PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA oraz OŚWIADCZENIEM RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA, a także z ZADANIAMI RODZICÓW.
Podpisane OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA oraz ZADANIA RODZICÓW prosimy przekazać nauczycielkom niezwłocznie 1 września.
Dokumenty można pobrać w załącznikach.

Załączniki: