Komunikaty do rodziców i opiekunów

Kuratorium Oświaty w Warszawie na prośbę Mazowieckiej Policji przesyła komunikaty skierowane do: 
rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną.