Powrót stacjonarnej pracy przedszkoli

Drodzy Rodzice,

 

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W związku z powyższym  w naszym przedszkolu wciąż obowiązują wcześniejsze środki bezpieczeństwa.
Od poniedziałku (19.04) rodzice/opiekunowie nie będą mogli wchodzić do budynku przedszkola. Dzieci będą odbierane od rodziców przez wyznaczonych pracowników przy drzwiach wejściowych (dokonany zostanie pomiar temperatury). Odbiór dzieci po południu też będzie odbywał się w podobny sposób.
Do przedszkola przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000070101.pdf