Pozytywna Dyscyplina


Drodzy Rodzice,
W styczniu cała nasza kadra szkoliła się aby jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Doskonaliłyśmy swój warsztat.

Pani Basia Kupczyk- Mikulska uczyła nas jak pracować z Pozytywną Dyscypliną.

To były warsztaty pełne emocji, refleksji i nowych umiejętności.

Dzięki temu możemy lepiej, inaczej, patrzeć i działać.

Jesteśmy pozytywnie nastawione do działania 🙂