Propozycje pracy z dziećmi 11 – 15.05.2020r.

Poniedziałek 11.05.2020r.
 • Poznanie wybranych kwiatów łąkowych.

Rodzic mówi rymowankę i pokazuje obrazki wymienionych kwiatów.

Rosną na łące, kwiatów tysiące:

czerwone maki, niebieskie chabry,

jaskry żółte jak słońce

i stokrotki pachnące.

 • Rytmiczne dzielenie z rodzicem nazw obrazków na sylaby:

ma-ki,

cha-bry,

jas-kry,

sto-kro-tki

 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiaty rosną.

Dziecko wykonuje przysiad. Na hasło: kwiaty rosną, powoli podnoszą się, aż do wyprostu, wyciągając ręce do góry – są kwiatami, które rosną.

 • Zagadka: bez czego nie ma łąki?

W środku koło, na nim płatek, drugi płatek,

trzeci płatek, czwarty płatek i jest……… macie rację –  to kwiatek.

 • Kolorowanie rysunku kwiatka – miejsce kropek wypełnij kolorową plasteliną – karta pracy.

KWIAT

 

Wtorek 12.05.2020r.
 • Zgadnij co robię ?

Rodzic naśladuje czynności, np.: zrywanie kwiatów, wąchanie ich, rozgarnianie krzaków, patrzenie przez lornetkę. Dziecko próbuje nazwać czynności, a potem je naśladuje.

 • Zabawa ruchowa z elementem skoku „Skoki żabek”.

Żabki skaczą pod dyktando rodzica. Np. do przodu, w lewą czy prawą stronę (rodzic pokazuje kierunek ręką), do tyłu.

 • Zabawy ruchowe na podwórku.
 • Słuchanie wiersza pt. „Zielone żabki”

Zielone żabki

nad zielonym stawem

urządziły sobie

zieloną zabawę.

 

W zielone się listki

ślicznie wystroiły

i w zielonej trawie

walczyka tańczyły.

 

A kiedy pod wieczór

były już zmęczone,

to z pasikonikiem

zagrały w zielone.

Rozmowa na temat wiersza.

– Co urządziły sobie żabki nad zielonym stawem?

– Co robiły, gdy były zmęczone?

 • Kolorowanie rysunku żaby.

 

Środa 13.05.2020r.

 

 • Oglądanie obrazka.

Liczenie motyli fruwających nad łąką, potem siedzących na kwiatkach. Załącznik nr.1

 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Paczka – dziecko zwija się w kłębek na dywanie a dorosły próbuje je „rozwiązać” (zmiana ról).

Przepychanie – dziecko i dorosły siedzą na dywanie plecami do siebie i próbują się przepychać plecami.

Lustro – rodzice i dzieci siedzą naprzeciwko siebie, dziecko wykonuje dowolne ruchy, gesty,     wykorzystuje mimikę twarzy, rodzic naśladuje ruchy dziecka- zmiana ról.

 • ,,Zielona bajeczka” – ćwiczenia w liczeniu. Posłuchaj bajki, policz wszystkie żabki i znajdź dwie takie same.
 • Logozabawa ,,Jadę, jadę”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=CoYm282H0Rs&feature=emb_title

Zielona bajeczka o żabkach

 

Czwartek 14.05.2020r.

 

 • Oglądanie zdjęć (obrazków) żab.

Omówienie ich wyglądu. Ukazywanie trybu życia żaby – na lądzie i w wodzie. Wdrażanie do szanowania przyrody – niewyrządzanie żabom krzywdy.

Żaby należą do najliczniej występujących płazów na naszej planecie. Zwierzęta te lubią ciepło i wilgoć. Żywią się głównie owadami, większe gatunki polują również na ryby, jaszczurki a nawet… drobne ptaki. Gdy płaz dostrzeże potencjalną ofiarę, błyskawicznie wyrzuca w jej stronę pokryty lepką substancją język, którym chwyta ją i szybko wciąga. Ze względu na nienajlepsze zmysły słuchu i węchu w czasie polowań żaby kierują się głównie wzrokiem.

Najbardziej charakterystyczną cechą tych płazów jest kumkanie.

 • Zabawa ruchowa ze śpiewem pt. ,,Kto tak skacze”

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

 • Nauka piosenki pt.,, My jesteśmy żabki”

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

Tekst piosenki:

 

 1. My jesteśmy żabki

Mamy cztery łapki

Skaczemy po trawie

Bocian nas nie złapie

 

Ref: Hop, hop, hop

Skaczą żabki w bok

Hop, hop, hop

Skaczą żabki w przód

Hop, hop, hop

Skaczą żabki w tył

Hop, hop, hop

Skaczą ile sił

 

 1. My jesteśmy żabki

Po to mamy łapki

By popływać w stawie

I skakać po trawie

 

Ref: Hop, hop, hop

Skaczą żabki w bok

Hop, hop, hop

Skaczą żabki w przód

Hop, hop, hop

Skaczą żabki w tył

Hop, hop, hop

Skaczą ile sił / x2

 • ,,Burza mózgów’’ – Żabka jest zielona jak ….

 

Piątek 15.05.2020r. 
 • „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dziecko maszeruje, podskakuje bądź biega po pomieszczeniu w zależności od rytmu wygrywanego przez rodzica na dowolnym instrumencie dostępnym w domu. Podczas przerwy w akompaniamencie rodzic głośno podaje nazwę ustalonego koloru, np. Zielony!, wówczas dziecko musi odszukać podany kolor w pomieszczeniu i go dotknąć. Jeżeli rodzic poda nazwę innego koloru, wówczas dziecko stoi prosto w bezruchu.

Rozmowa na temat bajki:

Kogo spotkał Skrzat Borówka podczas swojej wędrówki?

 • Wiosenna łąka – praca plastyczna. Potrzebujemy: farb plakatowych, widelców mogą być zwykłe lub plastikowe, kartki z bloku technicznego, trochę wody, pojemniczek, w którym rozmieszamy farbkę z wodą .

Zanurzamy widelce w farbie z odrobiną wody i odbijamy na kartce, możemy mieszać kolory. Dorysowujemy łodygi do powstałych kwiatów oraz wszystko to, co może znaleźć się na wiosennej łące:)

 • Policz mieszkańców łąki, a następnie pokoloruj od najmniejszego do największego z nich – karta pracy.
 • Zabawy ruchowe na podwórku.

Mieszkańcy łąki