Wyniki rekrutacji do przedszkola 🏡🧒🏼🧒🏻

 

 

W dniach 3 – 5 kwietnia 2024 r. (środa – piątek) należy osobiście potwierdzić w sekretariacie przedszkola i wypełnić dokument Potwierdzenie woli zapisu dziecka bądź Rezygnację zapisu dzieci nowoprzyjetych zakwalifikowanych do przedszkola.

* nie dotyczy dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu