INFORMACJA

W związku z możliwością otwarcia przedszkoli decyzje o otwarciu placówki, jak i dacie podejmuje organ prowadzący wójt gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedszkole jest w trakcie opracowywanie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki, jednakże nie dajemy 100 % pewności ochrony dziecka ani gwarancji, że przez kontakt jaki będą miały dzieci z rówieśnikami i z opiekunami nie dojdzie do zarażenia.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują się na posyłanie dziecka do przedszkola, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie swojego dziecka, które przebywa w tym czasie w placówce.

Na chwilę obecną placówka nie może zapewnić bezpiecznych warunków żywienia, ale pracujemy nad tą kwestią, gdyż jest to newralgiczny punkt w zapewnieniu Państwa dzieciom bezpieczeństwa.

Do placówki najprawdopodobniej nie będą wpuszczani rodzice i opiekunowie.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywać się będzie przed przedszkolem w drzwiach budynku, rodzic/opiekun prawny nie będzie mógł wejść do przedszkola.

Sale przedszkolne nie będą przypominały tych sal sprzed czasu zamknięcia przedszkola. Zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany, puzzle, małe auta, klocki lego itp.

Ograniczone będą również wyjścia poza placówkę.

Dzieci mogą być pod opieką innych pań oraz niekoniecznie z grupą tych samych dzieci niż dotychczas.

 

 

Drodzy Rodzice,

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekażcie dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

Przyprowadźcie do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Dzieci z niewielkimi objawami choroby nie będą przyjmowane pod opiekę i od razu odsyłane wraz z opiekunami do domu, pod zdecydowanie większym rygorem niż dotychczas.

Nie posyłajcie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.

Wyjaśnijcie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Zapewnijcie dzieciom powyżej 4 roku życia środku ochrony osobistej w drodze do i z przedszkola

 

Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał

(źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

 

 

 

Poniżej wytyczne GIS, MZ i MEN

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%c5%82%c3%b3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%c4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf