Zarządzenie Wójta Nr 63/2023

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Załącznik do pobrania.

Załączniki: