Propozycje pracy z dziećmi 8 – 12 czerwca 2020 r.

 

Temat tygodnia: Na moim podwórku

Poniedziałek 08.06.2020  Moje podwórko
 1. Zabawy z piłką na świeżym powietrzu:
 • • Spacer z piłką

Dziecko maszeruje po wyznaczony na podwórku kole, trzymając piłkę w sposób określony przez rodzica: oburącz przed sobą, oburącz nad głową, na prawej dłoni, na lewej dłoni.

 • • Wysoko – nisko

Dziecko kładzie piłkę przed sobą. Kiedy rodzic odbija swoją piłkę wysoko, dziecko podskakuje przed swoją piłką wysoko, kiedy nisko – podskakuje nisko.

 • • Prawa – lewa

Dziecko porusza się po podwórku, przemieszczając piłkę tylko za pomocą nogi – najpierw prawej, potem lewej. Rodzic może najpierw zademonstrować dziecku.

 1. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Zabawy na podwórku”

Dziecko naśladuje zabawy na podwórku, na hasła – nazwy zabaw podane przez rodzica.

Np. jazda na rowerze, budowanie z piasku, bieganie…

 1. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Podwórko”

 

Na naszym podwórku, wspaniała zabawa,

jest ławka, huśtawka i zielona trawa.

Jest piasek, łopatka i wiele foremek,

są piłki, skakanki, czerwony rowerek.

 

Tutaj się bawimy, zapraszamy gości,

bo wspólna zabawa to mnóstwo radości.

 

Rozmowa na temat wiersza:

– Co znajduje się na podwórku?

– Co robimy na podwórku?

 

 1. Nauka słów i pokazywania do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I

 

Tekst piosenki

 

Refren: Moja lewa noga tańczy,

moja prawa noga tańczy.

Moja lewa ręka tańczy

i prawa ręka też!

Zakręćmy bioderkami,

kołyszmy ramionami

Zakręćmy bioderkami,

a teraz podskok hej!

Wszyscy razem, w koło!

Raz i dwa wesoło!

Tańczą mali, tańczą duzi i nawet tańczy pies!

 

Ręka, ręka, do boku, do boku

Daszek, daszek – tuż przy oku

 

Refren: Moja lewa noga tańczy …

 

Ręka, ręka, na ramię, na ramię

Druga ręka, druga ręka – na kolanie!

 

Refren: Moja lewa noga tańczy…

 

Ręka, ręka, na głowie, na głowie

Prawe ucho łapiesz moje a ja twoje!

 

Refren: Moja lewa noga tańczy…

 

Kolano, kolano, do góry, do góry

Prawa ręka, prawa ręka, łapie chmury!

 

Refren: Moja lewa noga tańczy…

 

 1. Pokoloruj w każdej pętli tyle zabawek, ile kropek znajduje się w polu obok niej, karta pracy.
 2. Powiedz czego dotyka każdy miś. Pokoloruj nie mniej, niż 3 wybrane rysunki misiów, karta pracy.

Wtorek 09.06.2020   Liczymy babki z piasku

 

 1. Babki z piasku – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu

Budujemy 5 dowolnych babek z piasku. Dziecko głośno liczy swoje babki, dotykając każdej delikatnie.

Rodzic podaje zadania, a dziecko ilustruje je za pomocą babek, i podaje rozwiązanie:

– Ania zrobiła trzy babki z piasku ( Dziecko robi trzy babki). Potem zrobiła jeszcze jedną babkę. (Robi jedną babkę). Ile teraz ma babek?

– Romek zrobił dwie babki z piasku. (Dziecko robi dwie babki). Potem zrobił jeszcze trzy babki. (Robi trzy babki). Ile babek zrobił Romek?

– Lenka zrobiła pięć babek. (Dziecko robi pięć babek). Dwie babki zniszczył jej Mikołaj. (Rozsypuje dwie babki). Ile babek zostało Lenie?

– Bartek zrobił pięć babek. (Dziecko robi pięć babek). Cztery babki niechcący rozdeptał. (Rozdeptuje cztery babki). Ile babek zostało Bartkowi?

– Potem zadania próbuje układać dziecko, a rodzice je ilustrują za pomocą babek z piasku.

 

2. Powtórzenie i utrwalanie wczorajszej piosenki Spoko Loko

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I

3.Ćwiczenia słuchowe

Rodzic wymawia nazwy zabawek bez podania pierwszej głoski z tych nazw. No. …alka, …iś, …ózek, …amochód, …ajac, …locki, …iłka…

4.Zabawa co jest takie?

Rodzic wypowiada dowolne przymiotniki, np. zimny, ciepły, szybki, wolny, pachnący…

Dziecko podaje nazwy rzeczy (roślin, zwierząt), które posiadają wymienioną cechę.

5.Praca plastyczna dowolną techniką – „Moje wymarzone podwórko”.

6.Pokoloruj obrazek wg wzory, karta pracy

 

Środa 10.06.2020 Zabawy na placu zabaw
 1. Zabawa językowa

Rodzic mówi fragment zdań, a dziecko je kończy

Ala robi babki z…

Olek i Marek grają w …

Lenka zjeżdża ze …

Antek jeździ na …

2. Zabawy ruchowe na powietrzu

3. Zabawa w chowanego na podwórku

4. Czytanie tekstu wyrazowo – obrazkowego

5. Karty pracy:

– Pokoloruj ubranko chłopca według kodu

– Pokoloruj domy według kodu

6. Znajdź różnice, karta pracy